กิจกรรม

Trip.com

วารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวัน เข้ารับรางวัล Most Engaged Hotel ในงาน Trip.com Group Envision 2023 ที่จัดขึ้น ในวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่เซียงไฮ้ ประเทศจีน เป็น1 ใน 5 โรงแรมในเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือก ให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

9 ธันวา โครงการจิตอาสา ถวายพระราชกุศล ในหลวง ร. 9

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ นำโดยวารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไปพร้อมพนักงานจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ริมคลองแม่ข่า ถนนลอยเคราะห์ เชียงใหม่ โดยเน้นตัดต้นไม้ วัชพืชริมคลอง เก็บขยะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชการที่ 9 และสืบสาน ต่อยอด โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ถวายในหลวง รัชการที่ 10 และได้รับความร่วมมือจากส่วนสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เทศบาล มาช่วยเก็บต้นไม้และขยะร่วมกัน

#จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ #Green Hotel #SDGs การบริการจัดการอย่างยั่งยืน

โอโซนในห้องพัก

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มุ่งมั่นใส่ใจทั้งสุขภาพของลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ได้ติดตั้งเครื่องอบโอโซนคุณภาพสูงมาตรฐาน ISO:9001อบในห้องพักทุกห้องก่อนลูกค้าจะเข้าพัก และในบริเวณโถงทางเดินในเขตห้องพักทั้งหมด เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค ทั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส รวมทั้งกำจัด มด ไร ไข่แมลงต่างๆ และยังสามารถกำจัดกลิ่น ควัน PM2.5 สารเคมี ก๊าซพิษ กลิ่นเหม็นอับ โดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากในห้องพักแล้ว เรายังอบโอโซน ทั้งในห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง และในห้องอาหาร ภายในโรงแรม เพื่อให้ท่านมั่นใจในการมาใช้บริการ ที่โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ #ดวงตะวันเชียงใหม่ ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม #Green Hotel #GDGs

60+ EARTH HOUR 2023

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ขอเป็นหนึ่งพลังลดโลกร้อน ด้วยการปิดไฟ💡เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก💡ในวันนี้ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 🕣20.30 – 21.30 น.🕤

♦️เพราะหนึ่งในนโยบายหลักของโรงแรมคือการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวข้อสำคัญของการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน(SDGs & GreenHotel)

♦️ดังนั้นวันนี้ เราจึงให้ความร่วมมือ โดยการปิดไฟป้ายชื่อโรงแรมบนตึก ปิดไฟตามตู้ป้ายโฆษณา ปิดไฟประดับและไฟแสงสว่างตามห้องอาหารต่างๆ และพื้นที่ส่วนกลางที่ยังไม่จำเป็น ให้ได้มากที่สุด ♦️🙏พร้อมกันนั้นได้รณรงค์ให้ลูกค้าที่พักอยู่ในโรงแรมร่วมมือกับโครงการนี้ โดยขอความร่วมมือให้ ปิดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ปิดไฟในส่วนที่ไม่จำเป็น หรือเปิดไฟไว้เพียงดวงเดียวในห้องพัก ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย🙏

😊และเราขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมปิดไฟ งดใช้พลังงาน เพียง1 ชั่วโมง เพื่อให้โลกเราได้พัก🕣20.30-21.30 น.🕤คืนนี้.. มาช่วยโลกเราด้วยกันนะคะ🌏

#EarthHour2023🌏#MyHourForEarth

Duangtawan Hotel’s Conference Rooms passed and got the Award ASEAN MICE Venue Standard & Thailand MICE Venues Standard 2023

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ( สสปน.) ให้เกียรติมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) ประจำปี 2566 แด่ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยมีอธิภู ลี ผู้อำนวยการโครงการ เป็นตัวแทนเข้ารับตราสัญลักษณ์ ในโอกาสที่ห้องประชุมดวงตะวันแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานระดับอาเซียน ( ASEAN MICE Venue Standard 2023-2025 ) และห้องประชุมดอยหลวง ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ( Thailand MICE Venue Standard 2023-2025 ) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน ) ภายใต้ชื่อ งาน “ MICE Standards Day 2023” ยกระดับการจัดงานเพื่อสร้างประสบการณ์แบบมีเอกลักษณ์

Emergency Standards Training ดวงตะวัน ซ้อมดับเพลิง กันไว้ก่อน

เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เกียรติมาฝึกอบรมและการฝึกซ้อม ภาคปฏิบัติ “ อบรมการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานถึงการป้องกันอัคคีภัย และสามารถปฏิบัติตนตามขั้นตอนการอพยพที่ถูกต้อง ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับแขก สามารถให้ความช่วยเหลือ และชี้แนวทางที่ถูกวิธี แก่แขกที่เข้ามาพักในโรงแรม ให้ถูกต้องและปลอดภัย

Duangtawan Hotel Chiang Mai received 4 Stars Thailand Hotel Standard 2021-2023

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับมอบเครื่องหมาย รับรองมาตรฐานโรงแรม 4 ดาว ( พ.ศ. 2564-2566 ) โดยได้รับมอบจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีคุณอิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนเข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย และสมาคมโรงแรมไทย

โรงแรมไทย ร่วมใจลดใช้พลาสติก

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “ โรงแรมไทย ร่วมใจลดใช้พลาสติก” ให้เป็นโรงแรมไร้พลาสติก ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดมมีคุณอุไรวรรณ แก้วทองดี ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับประกาศเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย โดยร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่เชียงใหม่ ได้รับรางวัลโรงแรมน่าอยู่น่าพัก ระดับทอง-ดีมาก

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ได้รับรางวัล โรงแรมน่าอยู่น่าพัก “Nice Hotel Programme” มาตรฐานระดับทอง จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2562 – 2564 โดยเทศบาล ได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการโรงแรม ทั้งการตรวจเพื่อควบคุมตามเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2549 ซึ่งมาจากความสะอาดและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ รวมถึงการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีชีวิตชีวา และการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของพนักงาน พร้อมต้อนรับแขกทุกท่านด้วยความเต็มใจ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป นำทีมฝ่ายบริหารและเพื่อนพนักงาน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ทำกิจกรรม “ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมเพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา 2562 ” ร่วมกับ ทหารและชาวบ้านชุมชนบ้านโป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ต จ. เชียงใหม่ กว่า 500 ต้น เพื่อคืนความสมบูรณ์ ความเขียวขจี ไว้ให้ลูกหลานสืบไป

คว้ารางวัล การประกวดอาหารฮาลาล

เชฟณัท พุ่มไพจิตร เชฟใหญ่ประจำ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ นำทีม คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน สุดยอดเชฟอาหารฮาลาล 2562 โดยได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท อาหารตามจินตนาการ สร้างสรรค์โดย ซูเชฟยงยุทธ ไชยมูลคำ และเชฟ อะนิส สวัสดิ์อารี และคว้าอีกรางวัลคือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ขันโตกล้านนา ฮาลาล โดยเชฟวันวิสาข์ ทองไพรวัลย์และและเชฟ อะนิส สวัสดิ์อารี จัดโดย การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่

Blood Donation

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรม ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทยภายใต้โครงการ “ จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการเข้ามารับบริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 11,950 ซี

มอบอะลูมิเนียมและเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำขาเทียม

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรม ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทยภายใต้โครงการ “ จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการเข้ามารับบริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 11,950 ซี

ดวงตะวันรวมน้ำใจกาชาด

ฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มอบของร่วมกิจกรรมรวมน้ำใจกาดชาด เพื่อใช้ในงานฤดูหนาว และงานโอทอป ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบของ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1

15th Anniversary of the hotel

คุณชัยยศ ลี ประธานบริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป ( โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ) ร่วมด้วย คุณสุกัญญา ยุวพงศ์พร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ และโรงแรมเลวิว เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญโรงแรมเนื่องในโอกาส ครบรอบดำเนินกิจการ 15 ปีเต็ม โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพุทธมนต์ . ถวายสังฆทาน และ ฉันท์เพล ที่โรงแรมเพื่อความเป็นสิริมงคล

ใส่บาตรปีใหม่ เสริมสิริมงคล

คุณอิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเซอร์ กรุ๊ป, คุณอธิภู ลี ผู้อำนวยการโครงการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเซอร์ กรุ๊ป นำฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ทำบุญใส่บาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพันตอง เชียงใหม่ รับบาตรเช้า เนื่องในโอกาสเปลี่ยนปีพุทธศักราชใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล รับพรอิ่มบุญกันถ้วนหน้า

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับอาเซียน 3 รางวัลใหญ่

อิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป และวารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทห้องประชุม ในระดับอาเซียนและระดับประเทศ โดยมีนาย น​ภินทร ศรี​สรรพางค์​ ผู้ช่วยรัฐมนตรี​ประจำกระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็นผู้มอบ ในงาน "MICE Standard day 2020 " ณ โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพฯ จัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รวมรางวัลที่ได้รับทั้งสิ้น 3 รางวัล อันทรงเกียรติ ได้แก่
รางวัลที่ 1 ตรามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยThailand MICE Venue Standard - TMVS
ซึ่งห้องประชุมของโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคือ ห้องประชุมดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม , ห้องประชุมเชียงแสน 1-4 , ห้องประชุมเชียงดาว 1-3 และห้องประชุมดอยหลวง ประจำปี 2020- 2022
รางวัลที่ 2 ตรามาตรฐานสถานที่จัดงานอาเชียน ASEAN MICE Venue Standard - AMVS
ซึ่งห้องประชุมของโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคือ ห้องประชุมดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม , ห้องประชุมเชียงแสน 1-4 , ห้องประชุมเชียงดาว 1-3 และห้องประชุมดอยหลวง ที่ผ่านมาตรฐานระดับประเทศมาจนกระทั่งได้รับมาตรฐานระดับอาเซียน ประจำปี 2020- 2022
รางวัลที่ 3 ตรามาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย Thailand Sustainable Event Management Standard – TSEMS
โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มี การพัฒนามาตรฐาน การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทยขึ้น เพื่อให้เกิดการยอมรับ จากภาคสาธารณะและมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย อันนำไปสู่การดำเนินการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในเรื่องการดำเนินธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ และส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานไปใช้เพื่อสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และทั้งหมดทั้งมวล ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ได้ ดำเนินการบริหารจัดการ ได้ครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ควบคู่กับการบริการอย่างมืออาชีพ
ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติระดับอาเซียนนี้ มีเพียง 20 โรงแรมในประเทศเท่านั้นที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์
นับเป็นความภาคภูมิใจของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง และเรายังคงรักษา พัฒนา และต่อยอด มาตรฐาน ระบบการบริหารงานและการบริการอย่างยั่งยืนนี้ต่อไป และน้อมหัวใจบริการ รอต้อนรับทุกท่านที่จะมาจัดงานประชุมสัมมนาที่ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ในทุกๆโอกาส

Best Rate Guarantee

Check In
Check Out