กิจกรรม

Emergency Standards Training ดวงตะวัน ซ้อมดับเพลิง กันไว้ก่อน

เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เกียรติมาฝึกอบรมและการฝึกซ้อม ภาคปฏิบัติ “ อบรมการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานถึงการป้องกันอัคคีภัย และสามารถปฏิบัติตนตามขั้นตอนการอพยพที่ถูกต้อง ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับแขก สามารถให้ความช่วยเหลือ และชี้แนวทางที่ถูกวิธี แก่แขกที่เข้ามาพักในโรงแรม ให้ถูกต้องและปลอดภัย

Duangtawan Hotel Chiang Mai received 4 Stars Thailand Hotel Standard 2021-2023

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับมอบเครื่องหมาย รับรองมาตรฐานโรงแรม 4 ดาว ( พ.ศ. 2564-2566 ) โดยได้รับมอบจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีคุณอิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนเข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย และสมาคมโรงแรมไทย

โรงแรมไทย ร่วมใจลดใช้พลาสติก

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “ โรงแรมไทย ร่วมใจลดใช้พลาสติก” ให้เป็นโรงแรมไร้พลาสติก ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดมมีคุณอุไรวรรณ แก้วทองดี ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับประกาศเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย โดยร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่เชียงใหม่ ได้รับรางวัลโรงแรมน่าอยู่น่าพัก ระดับทอง-ดีมาก

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ได้รับรางวัล โรงแรมน่าอยู่น่าพัก “Nice Hotel Programme” มาตรฐานระดับทอง จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2562 – 2564 โดยเทศบาล ได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการโรงแรม ทั้งการตรวจเพื่อควบคุมตามเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2549 ซึ่งมาจากความสะอาดและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ รวมถึงการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีชีวิตชีวา และการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของพนักงาน พร้อมต้อนรับแขกทุกท่านด้วยความเต็มใจ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป นำทีมฝ่ายบริหารและเพื่อนพนักงาน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ทำกิจกรรม “ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมเพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา 2562 ” ร่วมกับ ทหารและชาวบ้านชุมชนบ้านโป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ต จ. เชียงใหม่ กว่า 500 ต้น เพื่อคืนความสมบูรณ์ ความเขียวขจี ไว้ให้ลูกหลานสืบไป

คว้ารางวัล การประกวดอาหารฮาลาล

เชฟณัท พุ่มไพจิตร เชฟใหญ่ประจำ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ นำทีม คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน สุดยอดเชฟอาหารฮาลาล 2562 โดยได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท อาหารตามจินตนาการ สร้างสรรค์โดย ซูเชฟยงยุทธ ไชยมูลคำ และเชฟ อะนิส สวัสดิ์อารี และคว้าอีกรางวัลคือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ขันโตกล้านนา ฮาลาล โดยเชฟวันวิสาข์ ทองไพรวัลย์และและเชฟ อะนิส สวัสดิ์อารี จัดโดย การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่

Blood Donation

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรม ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทยภายใต้โครงการ “ จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการเข้ามารับบริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 11,950 ซี

มอบอะลูมิเนียมและเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำขาเทียม

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรม ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทยภายใต้โครงการ “ จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการเข้ามารับบริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 11,950 ซี

ดวงตะวันรวมน้ำใจกาชาด

ฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มอบของร่วมกิจกรรมรวมน้ำใจกาดชาด เพื่อใช้ในงานฤดูหนาว และงานโอทอป ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบของ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1

15th Anniversary of the hotel

คุณชัยยศ ลี ประธานบริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป ( โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ) ร่วมด้วย คุณสุกัญญา ยุวพงศ์พร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ และโรงแรมเลวิว เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญโรงแรมเนื่องในโอกาส ครบรอบดำเนินกิจการ 15 ปีเต็ม โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพุทธมนต์ . ถวายสังฆทาน และ ฉันท์เพล ที่โรงแรมเพื่อความเป็นสิริมงคล

ใส่บาตรปีใหม่ เสริมสิริมงคล

คุณอิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเซอร์ กรุ๊ป, คุณอธิภู ลี ผู้อำนวยการโครงการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเซอร์ กรุ๊ป นำฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ทำบุญใส่บาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพันตอง เชียงใหม่ รับบาตรเช้า เนื่องในโอกาสเปลี่ยนปีพุทธศักราชใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล รับพรอิ่มบุญกันถ้วนหน้า

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับอาเซียน 3 รางวัลใหญ่

อิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป และวารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทห้องประชุม ในระดับอาเซียนและระดับประเทศ โดยมีนาย น​ภินทร ศรี​สรรพางค์​ ผู้ช่วยรัฐมนตรี​ประจำกระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็นผู้มอบ ในงาน "MICE Standard day 2020 " ณ โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพฯ จัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รวมรางวัลที่ได้รับทั้งสิ้น 3 รางวัล อันทรงเกียรติ ได้แก่
รางวัลที่ 1 ตรามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยThailand MICE Venue Standard - TMVS
ซึ่งห้องประชุมของโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคือ ห้องประชุมดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม , ห้องประชุมเชียงแสน 1-4 , ห้องประชุมเชียงดาว 1-3 และห้องประชุมดอยหลวง ประจำปี 2020- 2022
รางวัลที่ 2 ตรามาตรฐานสถานที่จัดงานอาเชียน ASEAN MICE Venue Standard - AMVS
ซึ่งห้องประชุมของโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลคือ ห้องประชุมดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม , ห้องประชุมเชียงแสน 1-4 , ห้องประชุมเชียงดาว 1-3 และห้องประชุมดอยหลวง ที่ผ่านมาตรฐานระดับประเทศมาจนกระทั่งได้รับมาตรฐานระดับอาเซียน ประจำปี 2020- 2022
รางวัลที่ 3 ตรามาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย Thailand Sustainable Event Management Standard – TSEMS
โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มี การพัฒนามาตรฐาน การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทยขึ้น เพื่อให้เกิดการยอมรับ จากภาคสาธารณะและมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย อันนำไปสู่การดำเนินการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในเรื่องการดำเนินธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ และส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานไปใช้เพื่อสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และทั้งหมดทั้งมวล ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ได้ ดำเนินการบริหารจัดการ ได้ครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ควบคู่กับการบริการอย่างมืออาชีพ
ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติระดับอาเซียนนี้ มีเพียง 20 โรงแรมในประเทศเท่านั้นที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์
นับเป็นความภาคภูมิใจของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง และเรายังคงรักษา พัฒนา และต่อยอด มาตรฐาน ระบบการบริหารงานและการบริการอย่างยั่งยืนนี้ต่อไป และน้อมหัวใจบริการ รอต้อนรับทุกท่านที่จะมาจัดงานประชุมสัมมนาที่ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ในทุกๆโอกาส

Best Rate Guarantee

Check In
Check Out